Corona protocol Klumpers VVA

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Klumpers VVA heeft een protocol opgesteld in verband met het Coronavirus. Dit protocol is opgesteld aan de hand van het door de NOC-NSF opgestelde landelijke protocol verantwoord sporten en het door de Nevobo opgestelde protocol Indoor sporten. Op deze manier hopen we dat we, ondanks de bijzondere omstandigheden, toch kunnen blijven volleyballen. Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ieder lid en ieder team. Door het protocol na te leven blijft sporten mogelijk en kan iedereen zorgeloos naar de sporthal komen!

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Voor alles geldt: Gebruik je gezond verstand!
Voor het betreden van sporthal De Danne gelden de maatregelen van het RIVM.
Blijf thuis als:

 • Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Iemand in jouw huishouden in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Algemene richtlijnen Sporthal De Danne

 • Let erop bij binnenkomst en het verlaten van de sporthal, als je elkaar passeert, dat je 1,5 meter afstand van elkaar houd i.v.m. de kleinere ruimtes (uitzondering tijdens het sporten; zie verder in dit protocol)!
 • Bij binnenkomst staat, achter de trap, een desinfectiemiddel om je handen te desinfecteren.
 • Vanaf 100 personen (publiek) dient een gezondheidscheck en registratie plaats te vinden.
 • Op onze competitiedagen is het niet nodig je bij de entree te registeren;
  1. Er worden op vrijdag maximaal 3 wedstrijden tegelijkertijd gespeeld.
  2. Op zaterdag worden er maximaal 2 wedstrijden bij de CMV tegelijkertijd gespeeld en maximaal 1 wedstrijd gespeeld bij de jeugd.
  Hierdoor zijn er niet meer dan 100 personen in de sporthal.
 • De kantine is gesloten.

Wedstrijden

 • Zorg er bij de wedstrijden voor dat het DWF vóór het betreden van de sporthal volledig is ingevuld. Die gegevens zijn nodig in het geval er wel een besmetting bekend wordt en er bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.
 • ALLE sporters zijn verplicht in sportkleding naar sporthal De Danne te komen. Dit geldt voor de Klumpers VVA teams maar ook voor gasten.
 • Voorafgaand aan de wedstrijd kan er GEEN gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. (flessen vullen kan in de scheidsrechters kleedkamer).
 • Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de wedstrijd naar de sporthal.
 • We vragen iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen of ALLEEN de persoonlijk aangewezen fles uit het teamkrat te gebruiken, zodat de waterflessen niet met elkaar worden gebruikt.
 • Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan.
 • Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn. Toeschouwers zijn niet toegestaan.