Privacy statement

Doeleinden verwerking

Volleybalvereniging Albergen verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Volleybalvereniging Albergen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Volleybalvereniging Albergen. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Volleybalvereniging Albergen verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorie├źn en bron(nen) persoonsgegevens
Volleybalvereniging Albergen heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulieren, Google Analytics en Facebook.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Volleybalvereniging Albergen verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij en websiteanalyse tools waar informatie van website bezoekers worden verzameld..

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door Volleybalvereniging Albergen worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Volleybalvereniging Albergen uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen: [kruis aan wat relevant is, haal de rest weg.]

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Volleybalvereniging Albergen getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Volleybalvereniging Albergen. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Volleybalvereniging Albergen worden bewaard voor een duur van 50 maanden.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Volleybalvereniging Albergen te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Volleybalvereniging Albergen verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Volleybalvereniging Albergen doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Volleybalvereniging Albergen
Refterstraat 3
7665 AB Albergen
secretariaat at vva-albergen.nl
0031 (0)6 – 46 72 79 21

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u per mail aanvragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Volleybalvereniging Albergen, neem dan contact op met Volleybalvereniging Albergen via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.