Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Vacant

Secretariaat:
Frederique Lotgerink
06- 14 10 07 56
E-mail:info at vva-albergen.nl

Penningmeester:
Rick Schlepers
06- 46 72 79 21
E-mail:penningmeester at vva-albergen.nl

Bestuursleden

Wedstrijdsecretariaat:
Stephanie Nijkamp

Jeugdcommissie:
Vacant

PR Commissie:
Rik Mensink

VSK:
Vacant

Vertrouwenspersoon

Frederique Lotgerink
06- 14 10 07 56

Leden of vrijwilligers die geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, kunnen met problemen terecht bij de vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • het verzorgen van eerste opvang van leden of vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en/of advies nodig hebben
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
  • het bemiddelen en adviseren in situaties met een vertrouwelijk karakter.
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie, er is een geheimhoudingsplicht. In voorkomende gevallen kunnen leden contact opnemen met Frederique Lotgerink.

   WEBSPONSOREN

Kemperink
Lucas IT
Bambino Kinderopvang
De Pannenloods Bouwmaterialen
Koopman Assurantiën
Inventus
Klumpers Installatie