Een wedstrijd kan niet zomaar verzet worden. Het programma is immers ruim van tevoren in ieders bezit, dus kunnen problemen ook tijdig worden gesignaleerd en oplossingen binnen de vereniging worden gezocht.

Als volleybalvereniging hanteren we het volgende beleid ten aanzien van wedstrijdwijzigingen:

 1. Verzoek tot wedstrijdwijzigingen kunnen alleen worden ingediend in een door VVA vooraf bepaalde periode. Deze periode zal ingaan op moment van bekendmaking van het wedstrijdprogramma en sluiten bij aanvang van de competitie.
 2. Alle betrokken partijen (VVA, tegenstander, NeVoBo) dienen akkoord te geven. Indien de tegenstander of NeVoBo niet akkoord gaat, wordt de wedstrijd niet verzet.
 3. Eventuele sancties (zie Wedstrijdreglement Volleybal Competitie) die door NeVoBo worden opgelegd zullen betaald dienen te worden door het team (https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/) .
 4. De wedstrijdsecretaris is de contactpersoon vanuit de vereniging naar NeVoBo en tegenstander. Rechtstreeks contact zoeken met tegenstander of NeVoBo is niet toegestaan, tenzij de wedstrijdsecretaris hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Procedure

 1. Het verzoek tot verplaatsen van een wedstrijd dient voor aanvang van de competitie telefonisch of per email ingediend te worden bij de wedstrijdsecretaris (ACTIE: aanvoerder of coach)
 2. De wedstrijdsecretaris dient het verzoek tot wijziging in via het portaal van NeVoBo (ACTIE: wedstrijdsecretaris)
  1. Eventueel brengt de wedstrijdsecretaris betrokken teams/coaches met elkaar in contact om een nieuwe datum te selecteren. De nieuwe datum wordt doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris (ACTIE: aanvoerder of coach)
 3. Zodra een nieuwe datum is overeengekomen, dient deze datum via het portaal van NeVoBo ingediend te worden. (ACTIE: wedstrijdsecretaris)
 4. Na akkoord van alle betrokken partijen worden onderstaande betrokkenen geïnformeerd:
  1. Aanvoerder of coach van het team (ACTIE: wedstrijdsecretaris)
  2. Indien de verplaatste wedstrijd een thuiswedstrijd betreft:
   1. Vereniging scheidsrechtercoördinator (ACTIE: wedstrijdsecretaris)
   2. Scheidsrechter die is aangewezen (ACTIE: Vereniging scheidsrechtercoördinator)
  3. Indien er een sanctie volgt voor het verplaatsen: Penningmeester (ACTIE: wedstrijdsecretaris)

   WEBSPONSOREN

Koopman Assurantiën
Bambino Kinderopvang
Inventus
Lucas IT
Klumpers Installatie
De Pannenloods Bouwmaterialen
Kemperink